Yükleniyor...

phone +90 (232) 276 38 94

email [email protected]

Özgül Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Özgül Öğrenme Güçlüğü

Özgül Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Programımız zekası normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen okuma-yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı gösteren özel öğrenme güçlüğü olan her yaştaki bireyin genel özellikleri dikkate alınarak gelişimsel yaklaşımla hazırlanmıştır.

Özgül Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuk;

 • Normal ya da normal üzerinde bir zekaya sahiptir.
 • Duyusal bir kusuru yoktur.
 • Psikiyatrik ve nörolojik herhangi bir tanı almamıştır.
 • Standart bir eğitim-öğretime rağmen kronolojik yaşına ve zekasına uygun paralellikte başarı gösteremez.
 • Skolastik becerilerde (okuma, yazma, matematik) belirgin sınırlılıklar söz konusudur.
 • Çoğu şeyi(harfleri, sayıları vb.) ters algılar.

Diğer Özellikleri;

 • Dinleyememe ve kendini sözel olarak akıcı bir biçimde ifade edememe,
 • Mantık yürütmede zorluk,
 • Kendini organize etme ve planlamada zorluk,
 • Hiperaktivite ya da hipoaktivite,
 • Dikkat ve konsantrasyon sorunları,
 • El-göz koordinasyonu ve motor koordinasyonda zayıflık,
 • Görsel ve işitsel algı sorunları,
 • İpuçlarını değerlendirmede yavaşlık,
 • Mekanda yönelim, yön bilgisi, saat bilgisi (saati okumakta ve çizmekte zorlanma), mesafe ve ölçüm bilgisi alanlarında zorluk
 • Zaman kavramlarını öğrenmede ve kullanmada zorluklar,
 • Zamanı kaliteli kullanamama,
 • Sağ-sol ayırt edememe,
 • Sakarlıklar,
 • Söyleneni çabuk unutma,
 • Ritmik hareket etmede güçlük,
 • Okurken kelimeleri yanlış heceleme, kelime atlama, satır atlama ya da tekrarlama,
 • Ritmik saymalarda (çarpım tablosu gibi) ve sıralı becerilerde zorluklar,
 • Yazarken harf atlama, kelimeyi eksik yazma ya da kelimeye fazladan harfler ekleme,
 • Genellikle hızlı ve bozuk ya da çok yavaş yazma,
 • Okurken ya da yazarken harfleri karıştırma (b yerine d, s yerine z gibi),
 • Çalışma alışkanlığının kalitesizliği,
 • Yaşadığı bir olayı veya bir hikayeyi anlatırken sırasını karıştırma,
 • Matematik ve sayı sembollerini öğrenmede güçlük,
 • Engellenmeye karşı tolerans düşüklüğü,
 • Değişikliğe uyum sağlamada güçlük

gibi belirtilerin tümü görülmeyebilir, ancak bu çocukların zekalarının altında akademik performans göstermeleri ortak özellikleridir.

Özgül Öğrenme Güçlüğü

1.Okuma güçlüğü (disleksi)
2.Yazma güçlüğü (disgrafi)
3.Matematik güçlüğü (diskalkuli) olarak alt tiplere ayrılır.

Bu alt tipler, tek başına görülebileceği gibi birkaçı beraber de görülebilir

ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMININ AMAÇLARI
1. Öğrenmeye hazırlık becerilerini geliştirmeleri,
2. Okuma-yazmaya hazırlık ve okuma-yazma temel becerilerini geliştirmeleri,
3. Matematikle ilgili temel beceri ve kavramları günlük yaşamda kullanmaları,
4. Sorun çözme, akıl yürütme, kıyas yapabilme ve analitik düşünme becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir.